x

Obchodní podmínky

Kontakt

Tom Plus s.r.o

Kassárenská 25

940 01 Nové Zámky

 

IČO: 46734112

DIČ: 2023549946

IČ DPH: SK 2023549946

Společnost je zapsána v OROS NITRA, vložka č.31987 / N č. ú. SK92 1111 0000 0011 8220 7006

 

 

Bankovní spojení:

OTP Banka Slovensko, a.s.

IBAN : SK27 5200 0000 0000 1855 2081

SWIFT: OTPVSKBX


Komerční Banka, a.s., pobočka zahraniční banky
IBAN: CZ72 0100 0001 1511 4785 0207
SWIFT: KOMBCZPPXXX

K & H Bank Zrt. , 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
IBAN: HU54 1040 3631 5052 6771 7468 1007
SWIFT: OKHBHUHB

 

 

 

Mobil: +421 917 180 109

E-mail: info@newfitshop.sk

 

Příjem objednávek přes e-shop: nonstop

 

Provozní doba:

Pondělí až pátek od 9.00 do 17.00 hod

 

 

Odpovědný vedoucí: Tomáš Balogh

 

 

 

Orgán dozoru:

Inspektorát České obchodní inspekce v Nitře pro Ústecký kraj

Staničná 9, P.O. BOX 49A

950 50 Nitra 1

tel.:037/ 7720 001

e-mail: nr@soi.sk

 

 

 

 

3 Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu (e-shopu)

 

 

Článek I.

Definice

   1. Provozovatelem internetové stránky (e-shopu) je Tom Plus s.r.o., se sídlem Kassárenská 25, 940 01 Nové Zámky
    2.Prodávajícím je Tom Plus s.r.o., se sídlem Kassárenská 25, 940 01 Nové Zámky
    3. Dodavatelem zboží a služeb nabízených v e-shopu www.newfitshop.cz je Tom Plus s.r.o., se sídlem Kassárenská 25, 940 01 Nové Zámky.
    4.Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil objednávku. Pro účely zákona č. 102/2014 Sb. se spotřebitelem rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
    5. E-shopům je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží nebo služeb.
    6. Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněny na stránkách e-shopu.
    7. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře.
    8. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace i telefonické komunikace.

 

Článek II.

cena

    1. Všechny uváděné ceny u zboží jsou konečné včetně 20% DPH.
    2. Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentě provedení nákupu.

 

Článek III.

objednávka

    1. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře. Pro korektní vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.
    2. Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaných zboží a služeb a tedy objednávka se stává pro spotřebitele závaznou.
    3. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit, rušit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím jestliže zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je odeslání zboží.
    4. Kupujícímu je po vytvoření objednávky v e-shopu automaticky generovaný e-mail s potvrzením přijetí objednávky e-shopem. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu odst. 3. tohoto článku.
    5. Kupující je odesláním objednávky vázán k zaplacení kupní ceny objednaného zboží.
    6. Pokud prodávající není schopen splnit objednávku nebo její část ve lhůtě na vyřízení objednávky při vynaložení maximálního úsilí a to z důvodů např. že zboží se nevyrábí, není dostupný u výrobce nebo na externím skladě dodavatele, výrobce provedl tak závažné změny, pro které nelze realizovat objednávku nebo z důvodů vyšší moci, může objednávku stornovat o čem kupujícímu pošle e-mail. Také má prodávající právo zrušit objednávku, pokud kupující v objednávce uvedl nepravdivé nebo zavádějící údaje, které nelze ověřit, například nesprávný e-mail nebo telefonický kontakt. Pokud kupující zaplatil zálohu, tento je mu povinen vrátit do 14 dní.

 

Článek IV.

platební podmínky

    1. Za zboží a služby v e-shopu je možné platit následujícími způsoby:
        a, platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi při přebírání zboží)
        b, platba prostřednictvím platební brány PayPal
        c, platba prostřednictvím bankovního převodu
        d, platba při osobním převzetí na prodejně
        e, platbu na základě dárkového poukazu.
    2. Dárkový poukaz představuje předplacený objem peněžních prostředků, které může kupující využít při nákupu na základě dostatku volných předplacených peněžních prostředků. Datum platnosti kupónu je uveden na něm. Nominální hodnotu dárkového poukazu je možné dohodnout s kupujícím.
    3. Doplatky pro jednotlivé možnosti plateb jsou uvedeny v čl. VI těchto všeobecných obchodních podmínek.
    4. Prodávající může poskytnout kupujícímu možnosti slev:
        a, slevu z ceny za registraci do e-shopu,
        b, slevu za opakovaný nákup,
        c, slevu na základě jednorázového slevového kupónu,
    5. Poskytované slevy není možné kumulovat.

 

Článek V.

dodací podmínky

    1. Prodávající je povinen do 30 dnů od vytvoření objednávky zaslat kupujícímu zboží, pokud se nedohodnou jinak, nebo pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta.
    2. Pokud je zboží skladem je expedováno podle kapacitních možností v co nejkratším čase.
    3. Pokud se v objednávce nachází několik zboží a služeb a část z nich není skladem, informujeme o tom kupujícího s možnostmi částečných dodávek.
    4. Spolu se zbožím je zákazníkovi zasílána faktura (daňový doklad), návod jak i ostatní dokumenty ke zboží nebo službě od výrobce.
    5. Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.
    6. Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím:

                                    a. kurýrní společnosti GLS

 

Článek VI.

Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb

    1. Při platbě předem na bankovní účet na základě zálohové faktury nebo prostřednictvím platebních bran si za dopravní účtujeme:
        a, při dopravě kurýrní společností GLS s doručením do 2 pracovních dnů po expedici z našeho skladu - 2.90 € (při objednávce do 30 €)
        b, při dopravě kurýrní společností GLS s doručením do 2 pracovních dnů po expedici z našeho skladu - 1.90 € (při objednávce nad 30 € (objednávka do 100 €))
        c, při dopravě kurýrní společností GLS s doručením do 2 pracovních dnů po expedici z našeho skladu ZDARMA (při objednávce přesahující 100 €)
    2. Při platbě na dobírku (platíte při přebírání kurýrovi):
        a,při dopravě kurýrní společností GLS s doručením do 2 pracovních dnů po expedici z našeho skladu - 2.90 € (při objednávce do 30 €)
        b, při dopravě kurýrní společností GLS s doručením do 2 pracovních dnů po expedici z našeho skladu - 1.90 € (při objednávce nad 30 € (objednávka do 100 €))
        c, při dopravě kurýrní společností GLS s doručením do 2 pracovních dnů po expedici z našeho skladu ZDARMA (při objednávce přesahující 100 €)
    3. Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném než standardním (výše uvedeném) postupu při zasílání zboží nebo služeb i cen za tyto služby.
    4. Prodávající může zaslat zboží který je okamžitě dostupný kupujícímu a zbylou část objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůtě, ovšem za předpokladu, že kupujícímu nebude účtovány žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započítány v objednávce.

 

Článek VII.

Převod vlastnického práva

    1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího až okamžikem vyplacení plné ceny za předmět kupní smlouvy.
    2. Zboží nebo služby, na které se vztahuje ještě vlastnické právo prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo v případě uplatnění reklamace kupujícím, vybavit až v momentě úplného zaplacení předmětu kupní smlouvy.

 

Článek VIII.

Storno kupní smlouvy

    1. Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno poplatku u zboží, který je vyráběn na zakázku podle specifických požadavků spotřebitele nebo speciálně pro jednoho spotřebitele.

 

Článek IX.

Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

    1. Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (dále jen "Zákon") podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dny ode dne převzetí zboží. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.
    2. Spotřebitel je povinný, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy od které odstupuje spolu s veškerou dokumentací - např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím abys vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Na odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: Odstoupení od kupní smlouvy, ve kterém je třeba vyplnit alespoň údaje s označením "*" - hvězdičkou. Zboží nám nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato.
    3. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží / službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. §9 odst. 3) zákona č. 102/2014 CFU jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručen zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě pokud prodávající navrhl, že si zboží sám vyzvedne.
    4. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.
    5. Právo na odstoupení od smlouvy se nepoužije pro výrobky a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. CFU
    6. Spotřebitel nese případné snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

 

Článek X.

Práva a povinnosti smluvních stran

    1. Za strany se pokládá prodávající a kupující.
    2. Kupující je povinen:
        a, převzít objednané zboží,
        b, zaplatit za zboží dohodnutou úplatu prodávajícímu,
        c, překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotný zboží při jeho přebírání.
    3. Prodávající je povinen:
        a, dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně,
        b, spolu s zboží nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě slovenského jazyka.

 

 

Článek XI.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě zvolené přepravní společnosti která zajišťuje doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly, případně zprostředkovateli a to na základě vzájemné smlouvy uzavřené podle Zákona č. 18/2018 CFU

3. Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, přijetím vhodných technických a organizačních opatření. Také všichni zaměstnanci provozovatele jsou povinni dodržovat mlčenlivost ve vztahu k osobním údajům.

4. Dotyčná osoba má práva vymezené ve smyslu ust. § 19 a násl. Zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů ve znění platných novel a to konkrétně:

a) právo na informace, které je plněna tímto obsahem a obchodními podmínkami,

b) právo požadovat přístup k osobním údajům týkajících se dotčené osoby - § 21 Zákona spočívá ve Vašem právě dožadovat se jakým způsobem a na jaké účely jsou Vaše údaje zpracovávány, přičemž tento požadavek můžete adresovat na kontaktní e-mail.,

c) právo na opravu osobních údajů - § 22 Zákona Vám umožňuje opravit osobní údaje pokud jsou zastaralé,

d) právo na vymazání osobních údajů - § 23 Zákona využijete v případě pokud nemáte zájem, aby provozovatel dále zpracovával osobní údaje,

e) právo na omezení zpracování osobních údajů - § 24 Zákona uplatníte v případě pokud se domníváte, že osobní údaje byly zpracovávány v rozporu se zákonem,

f) právo namítat zpracování osobních údajů - § 27 Zákona,

g) právo na přenositelnost osobních údajů,

h) právo podat podnět na kontrolní orgán ve vztahu k zpracovávaným osobním údajů.

5. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, které jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky. Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let pro účely archivace. V rámci vyřízení objednávky dochází ke zpracovávání osobních údajů za účelem vystavení faktur, vystavení skladových (dodacích) listů, zajištění dopravy i účtování v účetnictví.

6. Provozovatel pověřil zprostředkovatele, který je provozovatelem internetového portálu heureka.sk se službou Ověřeno zákazníky, společnost Heuréka Shopping, s.r.o. se sídlem Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČ: 02387727, aby jménem provozovatele e-shopu zpracovávala jednorázově osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a informace o objednaném zboží za účelem hodnocení kvality nákupu. Pro účely tohoto hodnocení zašle zprostředkovatel jednorázový e-mail kupujícímu s možností hodnocení.

7. Tyto stránky zaznamenávají vaši IP adresu, informace o čase kolik času strávíte prohlížením těch stránek a informace o tom z jakých stránek k nám přicházíte. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány v počítači a používají se i na měření návštěvnosti stránky a přizpůsobení zobrazení stránek a díky těmto souborům Vám dokážeme nabídnout kvalitnější. Proto tyto soubory vnímáme jako náš oprávněný zájem. Některé soubory cookies jsou soubory třetích stran, např. Youtube, Google a podobně.
8. Soubory cookies si můžete kdykoliv vymazat nebo jejich sbírání nastavit přímo v nastavení internetového prohlížeče. Chcete-li odmítnout sbírání cookies nastavte si to ve svém internetovém prohlížeči.

9. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely e-mailového marketingu, souhlasil se zasíláním e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu.

10. Osobní údaje pro e-mailové marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa jsou poskytnuty na dobu pěti let. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.

11. Svůj souhlas může kupující kdykoli odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě mažeme. Odhlášení je možné i prostřednictvím odškrtnutí políčka v uživatelském účtu uživatele (pokud kupující požádal o vytvoření uživatelského účtu). Z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat pro účely e-mailového marketingu.

12. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely SMS marketingu souhlasil se zasíláním SMS zpráv na kontaktní telefonní číslo.

13. Osobní údaje pro SMS marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo jsou poskytnuty na dobu pěti let.

14. Svůj souhlas může kupující kdykoli odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě mažeme. Odhlášení je možné i prostřednictvím odškrtnutí políčka v uživatelském účtu uživatele (pokud kupující požádal o vytvoření uživatelského účtu). Z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat pro účely e-mailového marketingu.
zpracovávaným osobním údajů

 

Článek XII.

Náhrada škody při nepřevzetí zboží

    1. Prodávající má právo na náhradu škody (podle ust. § 420 a násl. Občanského zákoníku), v případě že si kupující objednal zboží, které nekompenzují resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal toto zboží nebo po výzvě prodávajícího si v případě zvolení osobního odběru zboží nepřevzal ve stanovené lhůtě k odběru. Tímto jednáním kupující porušil svoji povinnost uvedenou v čl. X bod 2. písm a), podle kterého je kupující povinen převzít objednané zboží.
    2. Při určování výše náhrady škody, prodávající zohledňuje především dopravní náklady as tím spojené poplatky v případě zaslání zboží, náklady spojené s balením, expedicí a administrací objednávky jakož i všechny ostatní náklady, které mu vznikly s realizací předmětné objednávky a zároveň má právo si účtovat i ušlý zisk.
    3. Prodávající má právo i neuplatňovat si právo na náhradu škody nebo uplatnit toto právo jen z části.

 

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

    1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.
    2. Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou reklamační podmínky.
    3. Odesláním objednávky kupující si přečetl všeobecné obchodní podmínky jakož i reklamační podmínky.
    4. Tyto podmínky byly vypracovány v rámci projektu certifikace e-shopu nakupujbezpecne.sk
    5. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí kupujícím jako i jsou zveřejněny na internetové stránce e-shopu.
    6. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího o žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákona č. 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České republiky (http: //www.mhsr. cs / seznam-subjektů-alternativního-esení-spotřebitelských-sporů / 146987s), přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může na podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.
    7. Jinak neupravené vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínkách jako v jejich nedílných součástech (přílohách) se řídí podle příslušných ustanovení především Zákona č. 40/1964 Sb, Zákona č. 250/2007 CFU, Zákona č. 102/2014 CFU, Zákona č. 122/2013 CFU, Zákona č. 22/2004 CFU jakož i Zákona č. 513/1991 CFU
    8. Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti 01.02.2012.

 

5 Reklamační podmínky

Reklamační podmínky internetového obchodu (e-shopu)

nedílná součást všeobecných obchodních podmínek

 • Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího a který je vlastnictvím spotřebitele.
 • Pokud kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání) na veškerý nabízené zboží je poskytována záruka v trvání 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku a těchto reklamačních podmínek. Pokud si kupující objednal použitou věc a byl o tom kupující informován, záruční doba je 12 měsíců. Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se podle ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok a na tyto reklamace se nevztahují tyto reklamační podmínky.
 • Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího pokud si zboží přebírá kupující osobně, v den jeho převzetí.
 • Kupující je povinen reklamaci uplatnit neprodleně u prodávajícího, a to hned po zjištění vady.

Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:

 • k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,
 • nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k použití,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží podle návodu,
 • zanedbáním péče a údržby o zboží,
 • poškozením zboží nadměrným zatěžováním,
 • používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.

Z odpovědnosti za vady jsou také vyňaty vady, které vznikly při živelné pohromě.
Odpovědnost za vady se nevztahuje rovněž i na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Za vadu nelze považovat, jak vyplývá již z povahy věci doba její minimální trvanlivosti nebo doba spotřeby, která může být omezena na kratší dobu. Doba minimální trvanlivosti, doba použitelnosti, doba spotřeby nebo obdobná doba je uvedena na zboží pokud takové označení zboží podléhá.Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu uvedenou níže avšak ne na dobírku nebo osobně donést na kontaktní adresu. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a popis vady nebo doporučujeme přiložit vyplněný Reklamační formulář spolu s dokladem o koupi (reklamační list naleznete na zadní straně FA nebo zde http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/ reklamacia.pdf). Reklamaci je vhodné zaslat písemně (poštou) nebo osobně.
Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.
Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.
    Práva kupujícího při uplatňování reklamace:

 • jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby tato byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, přičemž tato vada musí být odstraněna bez zbytečného odkladu,
  kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady,
 • prodávající může namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou věc, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže,
 • jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání věci má kupující právo na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy. Stejné právo mě kupující v případě pokud sice jedná o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat,
 • jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci

Reklamace se považuje za vyřízenou, pokud skončí reklamační řízení předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí. O výsledku reklamačního řízení je spotřebitel informován v zákonné lhůtě.
Nepoškození zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, nakolik se zboží při přepravě může poškodit. Doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete, že obal je nepoškozený.
Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv měnit i bez předchozího upozornění prodávajícího.


Novinka, Bezplatné vrácení přes Zásilkovnu:

 • Balík se zbožím, které chcete vrátit nebo vyměnit, zaneste do libovolné pobočky Zásilkovny a obsluze nadiktujete unikátní kód, který se nachází na reklamačním listu.
 • Seznam výdajních míst Zásilkovny najdete zde: https://www.zasilkovna.cz/pobocky

 

Kontakt Tom plus s.r.o., Kassárenská 25, 940 01 Nové Zámky, info@newfitshop.sk

OBLÍBENÉ ZNAČKY

MenuX

Provozovatel webu : TOM PLUS s.r.o. , se sídlem Kasárenská 25 , 94001 Nové Zámky , IČ: 46734112, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro personalizaci reklam. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím